Stichting Jaap Harten Fonds (JHF) werd opgericht op 27 december 1988, toen nog onder de naam Harten Fonds. De oprichter was Jaap Harten (1930-2017) dichter en schrijver van onder meer De getatoeëerde Lorelei (1968), Madame Tussaud in Berchtesgaden (1972) en Else Mauhs: de ontvoering van een legende (1984). In 2011 verscheen zijn verzameld werk, 2 delen proza, en 1 deel poëzie.

Jaap Harten beoogde dat zijn in de stichting ondergebracht vermogen zou worden aangewend voor algemeen nuttige doeleinden, in het bijzonder ten behoeve van literatuur en beeldende kunst. Na het overlijden van Jaap Harten in 2017 werd zijn nalatenschap grotendeels ondergebracht in het fonds.

Eén van de specifieke doeleinden van de stichting is het bevorderen van de totstandkoming van biografieën van Nederlandse cultuurdragers, een, ten tijde van de oprichting van het fonds, categorie publicaties die weinig aandacht kreeg. Daarin is de laatste decennia verandering gekomen, mede dankzij het Jaap Harten Fonds dat vele biografieën van o.a. Hella Haasse, Bert Schierbeek, Helene Kröller-Müller, Alphons Diepenbrock, J.C. Bloem, Jan Hanlo, Jo van Gogh, Jaap en Ischa Meijer, en H.P. Bremmer mogelijk maakte.

Inmiddels wordt steun gegeven aan vooral monografieën op het gebied van beeldende kunst, decoratieve kunst, literatuur, architectuur, muziek en toneel in Nederland van eind 19e eeuw tot heden.

De steun kan op twee manieren worden gegeven, te weten in auteursstipendia (onderzoek beurzen voor maximaal 4 jaar) of in de ondersteuning van een boekproductie. Ook documentaires, websites en de verwerving en bewerking van archieven komen in aanmerking voor ondersteuning.

De laatste jaren verschenen er ongeveer 40 titels van door het Jaap Harten Fonds ondersteunde publicaties per jaar. Biografieën, overzichten van het werk van een kunstenaar, kunstenaarsboeken en fotoboeken vormen een belangrijk deel van deze publicaties.

Een auteursstipendium kan maximaal € 20.000,- per jaar bedragen, bij boekproducties wordt niet meer dan 25% van de totale kosten uitgekeerd.

Manifestaties, tentoonstellingen, toneelvoorstellingen en festivals vallen uitdrukkelijk niet binnen de scope van het Jaap Harten Fonds. Ook romans, graphic novels, schilder- of beeldhouwkunst, poëziebundels, of speelfilms worden niet door het Jaap Harten Fonds ondersteund.

Tot en met 2017, het jaar van het overlijden van Jaap Harten, werden ruim 400 verzoeken voor financiële ondersteuning gehonoreerd, waarbij in totaal ruim € 2.000.000,- werd uitgekeerd. Sinds 2017 stijgt het aantal toegekende aanvragen en wordt per jaar ruim € 600.000,- besteed aan circa 40 projecten.

Doel & Visie

Stichting Jaap Harten Fonds heeft ten doel het verlenen van financiële en materiële steun aan natuurlijke en rechtspersonen ter bevordering van kunst en letteren in Nederland. Stichting Jaap Harten Fonds richt zich in het bijzonder op projecten welke betrekking hebben op de periode die is aangevangen aan het einde van de negentiende eeuw, en op:

 • auteurs of uitgevers van (auto-)biografieën van Nederlandse cultuurdragers en
  van monografieën betreffende ontwikkelingen op het gebied van letteren, kunst en cultuur;
 • bezorgers en uitgevers van correspondentie en teksten van Nederlandse cultuurdragers;
 • onderzoeksprojecten van Nederlandse musea of archieven;
 • de verwerving van manuscripten of correspondentieverzamelingen van Nederlandse cultuurdragers.
 • kunstenaarsprojecten, het gaat hier om uitgaven van een Nederlands beeldend kunstenaar die de
  weerslag vormen van een artistiek project.

Het bestuur

De huidige bestuurssamenstelling van Stichting Jaap Harten Fonds is als volgt:

 • D. den Hertog, voorzitter
 • M. Nijhoff, secretaris
 • T.P. Sarneel, penningmeester
 • K. van Hulsen, bestuurslid
 • L. Coelewij, bestuurslid

ANBI

Stichting Jaap Harten Fonds is een instelling met de ANBI-status. ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’.

De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële en materiële steun aan natuurlijke en rechtspersonen, ter bevordering van kunst en letteren in Nederland. De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting richt zich in het bijzonder op projecten welke betrekking hebben op de periode die is aangevangen aan het einde van de negentiende eeuw en tracht haar doel te bereiken in het bijzonder door het ter beschikking stellen van financiële middelen:

 1. aan auteurs of uitgevers van (auto)biografieën van Nederlandse cultuurdragers en van monografieën betreffende ontwikkelingen op het gebied van letteren, kunst en cultuur;
 2. aan bezorgers en uitgevers van correspondentie en teksten van Nederlandse cultuurdragers;
 3. ten behoeve van onderzoeks- en restauratieprojecten van Nederlandse musea of archieven;
 4. ten behoeve van de verwerving van manuscripten of correspondentieverzamelingen van Nederlandse cultuurdragers.

 

Downloads

Hieronder kunt u ons logo downloaden.

Daarnaast kunt u ten behoeve van de ANBI status de gepubliceerde ANBI-gegevens van de Stichting Jaap Harten Fonds downloaden.

Jaap Harten Fonds