Stichting Jaap Harten Fonds is een instelling met de ANBI-status. ANBI staat voor 'Algemeen Nut Beogende Instellingen'.

Deze instellingen voldoen aan specifieke eisen die op het vlak liggen van:

  • Inzet voor het algemeen belang
  • Integriteit
  • Gescheiden vermogen
  • Geen of beperkte bestuurdersbeloningen
  • Deugdelijke en transparante bedrijfsvoering

Ten behoeve hiervan publiceert Stichting Jaap Harten Fonds de ANBI-gegevens in onderstaande PDF-documenten:

Financiële verantwoording 2019 (PDF)

Financiële verantwoording 2020 (PDF)

Financiële verantwoording 2021 (PDF)

Publicatie kerngegevens JHF-2020 (PDF)

Publicatie kerngegevens JHF-2021 (PDF)