De huidige bestuurssamenstelling van Stichting Jaap Harten Fonds is als volgt:

  • Mr. D. den Hertog, voorzitter
  • M. Nijhoff, secretaris
  • Mr. A.R. Leemreis, penningmeester
  • B. Bloksma, bestuurslid