Biografie Alphons Diepenbrock, door Leo Samama.

Eén van de hoofddoelen van het Harten Fonds is de ondersteuning van schrijvers of uitgevers van biografieën van belangrijke Nederlandse cultuurdragers uit de twintigste of één en twintigste eeuw. 'Cultuur' omvat mede muziek. Het Harten Fonds heeft meerdere auteurs van biografieën van componisten en/of dirigenten gesteund. De biografie van Alphons Diepenbrock is een mooi voorbeeld van dit onderdeel van het werkterrein van het Harten Fonds.

Een selectie van door het Harten Fonds gesteunde biografieën van belangrijke Nederlandse cultuurdragers uit de periode van de moderne kunst in Nederland:

  • Zo meen ik dat ook jij bent. Biografie van Jan Hanlo, door Hans Renders, uitgever De Arbeiderspers (1998)
  • Zonder muziek is het leven onnodig. Henriëtte Bosmans (1895 – 1952), een biografie, door Helen Metzelaar, Walburg Pers (2002)
  • De Kunstpaus H.P. Bremmer, 1871 – 1956, door Hildelies Balk, uitgever Thoth (2006)
  • Gaudeamus, Het leven van Julius Röntgen (1855 – 1932) Componist en musicus, door Jurjen Vis, uitgever Waanders (2007)
  • Van alle dingen los, Het leven van J.C. Bloem, door Bart Slijper, De Arbeiderspers (2007)
  • Jaap en Ischa Meijer, een joodse geschiedenis 1912 – 1956, door Evelien Gans, uitgever Bert Bakker (2008)
  • Hélène Kröller-Muller, De eeuwigheid verzameld, door Eva Rovers, uitgever Bert Bakker (2010)
  • Alphons Diepenbrock, Componist in het vocale, door Leo Samama, Amsterdam University Press (2012)
  • Frank van der Goes, 1859-1939, journalist, literator en pionier van het socialisme, door Ron Blom, uitgever Eburon (2012)