Jan Mankes, een kunstenaarsleven in brieven 1910-1930, bezorgd door Jan de Lange.

Naast biografieën van belangrijke Nederlandse cultuurdragers richt het Harten Fonds zich op de bezorging van correspondentie van belangrijker vertegenwoordigers van de Nederlandse cultuur. Een recente uitgave op dit terrein vormt de uitgave van de brievenverzameling van Jan Mankes.

Een selectie van door het Harten Fonds gesteunde correspondentieverzamelingen:

  • Het ritmus van de kunst, Brieven van Bram van Velde aan zijn mecenas, 1922 – 1935, bezorgd door Anita Hopmans en Erik Slagter, uitgever Thoth/RKD (I2006)
  • 'De stijl overal absolute leiding' De briefwisseling tussen Theo van Doesburg en Antony Kok, bezorgd door Alied Ottevanger, uitgever Thoth RKD (2008)
  • Jan Mankes, een kunstenaarsleven in brieven 1910-1920, bezorgd door Jan de Lange, uitgever RKD (2013)