Mémoires Jan van Gilse, 1917-1922.

Een selectie van door het Harten Fonds gesteunde mémoires:

  • Mémoires Jan van Gilse, 1917-1922, uitgever Walburg Pers (2003)
  • Willem Pijper, Het papieren gevaar, verzamelde geschriften (1917-1947), bezorgd door Arthur van Dijk, uitgever Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis (2011)