Richtlijnen voor het indienen van subsidieaanvragen bij de Stichting Harten Fonds

 1. Aanvragen voor financiële bijdragen kunnen per Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. worden toegezonden.
 2. De aanvraag biedt informatie over de aanvragende instelling c.q. particulier (naam, adres, telefoon, website) en vermeldt wie de contactpersoon is.
 3. Indien de aanvrager in het lopende jaar en voorafgaande jaar subsidieaanvragen bij het Jaap Harten Fonds heeft ingediend, wordt daarvan melding gemaakt (omschrijving van het betreffende project en het bedrag van de ontvangen subsidie).
 4. In de aanvraagbrief wordt het project waarvoor een financiële bijdrage wordt gevraagd zo duidelijk mogelijk beschreven. Bij de omschrijving van het project wordt achtergrondinformatie geboden omtrent:
  • de betrokkenen bij het project (auteurs, kunstenaars, uitgeverij en dergelijke);
  • voorts moet worden aangegeven wanneer het project een aanvang neemt en wanneer het project zal zijn voltooid;
  • voorts moet worden aangegeven welk publieksbereik het project heeft resp. welke de doelgroep van het project is.
 5. In de aanvraag wordt een begroting van het project opgenomen alsmede een dekkingsplan van de kosten waarvoor de bijdrage wordt gevraagd.
 6. De aanvraag vermeldt het gevraagde bedrag.
 7. De aanvraag bevat tevens een opgave van subsidieaanvragen voor het betreffende project bij overheidsinstellingen of andere fondsen.
 8. Indien de aanvrager een rechtspersoon is, gaat de aanvraag vergezeld van een uittreksel Kamer van Koophandel.